NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Ruda u Rýmařova. Soubor 14 zastavení křížové cesty

Téma: Významné soubory
Moravskoslezský kraj
Ruda Křížová cesta závěr 11. 12. a 13. zastavení

Datace: 1760
Autor: Severin Tischler
Donátor: : uničovský rychtář Jiří Gröschelsberger
Materiál: jemnozrnný světle okrový pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 24020/8-159

Křížová cesta v Rudě u Rýmařova, vesnici nacházející se zhruba na polovině cesty mezi Rýmařovem a Uničovem, je zástupcem souboru sochařských děl spojených s tzv. Kalvarienbergem, tedy horou, která je přeneseným obrazem Golgoty a tedy místem, na němž se znovu odehrává Kristovo Utrpení na kříži, jež nás vykoupilo z dědičného hříchu. Mezi nejznámější a sochařsky nejhodnotnější zástupce tohoto typu patří Kalvárie na Křížovém vrchu u Moravské Třebové, jejímž autorem je jeden z nejlepších žáků a následovníků génia českého barokního sochařství Matyáše Bernarda Brauna, Severin Tischler.

Kdysi zcela holé kopce, vrchy a návrší, na nichž byla tato sochařská díla umisťována spojuje zejména to, že se z nich otevírá jednak pohled na lidské osídlení, odkud se na Kalvárii vychází a k němuž je výjev s Ukřižován Krista obvykle orientován, a jednak široký výhled do přilehlého kraje.

V Rudě u Rýmařova křížová cesta vychází od zdejšího kostela. Zřídil ji na svůj náklad uničovský rychtář Jiří Gröschelsberger v roce 1760. Jak napovídají nápisy na zadní straně jednotlivých zastavení, na vzniku některých zastavení se spolupodíleli i další donátoři. (viz první zastavení – pouze částečně dochovaný nápis na zadní straně).

Obvykle mají jednotlivá zastavení křížové cesty podobu jednoduchých výklenkových kaplí, v nichž výjevy vztahující se k jednotlivým zastavením jsou znázorněny na malovaných obrazech, zřídkakdy figurálních reliéfech (např. křížová cesta z města Kadaně ke zdejšímu františkánskému klášteru). V případě křížové cesty v Rudě u Rýmařova se setkáváme  se vskutku neobyčejným výtvarným řešením. Reliéfní výjevy ze závěru života Ježíše Krista jsou vloženy do obrazového stylizovaného rámu tvořeného úseky volut, jehož tvar nejvíce připomíná srdce. Na vrcholu srdcovitého útvaru se tyčí kříž, který jakoby vyrůstal z vrcholu srdce. Mělký výklenek s reliéfem vybíhá z kónické nohy, která je osazena na soklu s kónickým dříkem ukončeným římsou v podobě styčných volut. Na čelní straně dříku soklu se nachází vpadlé pole se sekaným německým nápisem určujícím slovně výjev znázorněný v reliéfu. Výjimku z celého souboru představuje 12. zastavení, které má podobu figurálního sousoší. Na obdobně tvarovaném soklu, obohaceném o boční voluty rámující čelní stranu soklu a subtilní rokajový rám okolo nápisu, najdeme část skaliska zastupující Golgotu, z něhož vyrůstá kříž s Ukřižovaným Kristem. U paty kříže klečí plačící Máří Magdaléna. Na pravé straně Golgoty se nalézá Adamova lebka s hadem, která upomíná na prvotní hřích, jenž byl Kristovou smrtí na kříži vykoupen. Po stranách soklu kříže truchlí Panna Maria a sv. Jan Evangelista. Cílem kompozičního řešení obou soch, jejich hlavní gesta a pohyby jsou uspořádány podél strmé diagonály, je orientovat divákův pohled k centru celého výjevu, tj. k umírajícímu Kristu.

Celkové řešení i modelační zpracování sochařské výzdoby této křížové cesty napovídá, že jejím autorem je mimořádně nadaná sochařská osobnost z období závěru baroka, v jejímž sochařském projevu se mísí prvky rokoka a vídeňského podonnerovského pozdního barokního klasicismu. V daném regionu se jedná o ojedinělý krajinotvorný barokní sochařský soubor, který, jak jsme viděli, je i neobyčejně výtvarně zajímavý. Jeho působení v krajině muselo být o to výraznější, že mu v krajině nekonkurovala žádná z novodobých dominant a že v době vzniku byl povrch architektonické i sochařské části opatřen polomatnými monochromními popř. i polychromními v barevnosti kontrastující s barevností okolního přírodního prostředí.

 • 1. zastavení – Ježíš odsouzen na smrt. Nápis v kartuši: I / STATION / IESUS WIRD / VON PILATO / ZUM TOT / VOLKOMENER / ABLAS. Vzadu: Die ganze geme.... gemeinde.
 • 2. zastavení – Na Ježíše vložen kříž. Nápis v kartuši: II. / STATION / IESUS NIMET / DAS CREUTZ / AUFF SEINE HEIL / IGE SCHULTERN / VII IAHR ABLAS / VND VII. Ú VON ADARAGEN. Vzadu Johann u. Maria Hanel.
 • 3. zastavení – Ježíš padá poprvé pod křížem. Nápis na kartuši: III. / STATION / JESUS FELLT / DAS ERSTE / MAHL.UNTER / DEM CREUITZ. / VII. IAHR ABLAS. / VND. VII. / QVADRAGEN.
 • 4. zastavení – Ježíš se potkává se svou matkou. Nápis na kartuši: IIII / STATION / IESUS BEGEGNET / SEINER BETRÜIB- / TEN MUTTER / VII.IAHR ABLAS. /UND / VII. QUADRAGEN.
 • 5. zastavení – Simon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž. Nápis na kartuši: V. / STATION. / IESUS BEKOMT / ZU EINER BEY / HÜLFF SIMONEM / CYRENAEUM / VII. IAHR ABLAS / UND VII / QUADRAGEN.
 • 6. zastavení – Veronika podává Ježíši roušku. Nápis na kartuši: VI / STATION / IESU WIRD VON / VERONICA EIN / SCHWEISTUCH / GEREICHET / VII IAHR ABLAS / UND VII / QUADRAGEN.
 • 7. zastavení – Ježíš padá podruhé pod křížem. Nápis na kartuši: VII / STATION / IESUS FALT / DAS ANDERTE / MAHL UNTER / DEM CREUTZ / VII. IAHR ABLAS / UND VII / QUADRAGEN.
 • 8. zastavení – Ježíš utěšuje plačící ženy. Nápis na kartuši:VIII / STATION / IESUS TRÖSTET / DIE ÜBER IHN / WEINENDE / WEIBER / VII. IAHR ABLAS / UND VII / QUADRAGEN.
 • 9. zastavení – Ježíš padá pod křížem potřetí. Nápis na kartuši: IX / STATION / IESUS PA... / UNTER DEM / CREUTZ DAS / DRITTE MAHL / VII. IAHR BLAS.
 • 10. zastavení – Ježíš zbaven šatu. Nápis na kartuši: X / STATION / IESUS WIRD / ENTBEÖSET MIT / GALLUND ESSIG / GETRAENCKT / VII. IAHR ABLAS / UND VII. / QUADRAGEN. (Ježíš byl žlučí a napojen octem)
 • 11. zastavení – Ježíš přibíjen na kříž. Nápis na kartuši: XI / STATION / IESUS WIRT / AN DAS / CREUTZ / GENAGELT / VOLL / KOMENER / ABLAS
 • 12. zastavení – je upraveno jako velké sousoší Kalvárie. Ukřižování se sochami obou Marií a sv. Jana. Nápis na kartuši: XII / STATION / IESUS WIRD ERHÖ / HET UND STIRBT / AM CREUTZ / VOLL / KOMMENER / ABLAS / RENOWIRT ANO / DOMINE / 1836. (12. zatsavení „Ježíš byl povýšen a skonal na kříži“)   Vzadu na kříži : Johann / und Maria Anna / Dreischler.
 • 13. zastavení – Ježíšovo bezvládné tělo sňato a položeno na klín matky. Nápis na kartuši: XIII / STATION / IESUS WIRD VON / CREUTZ ABGE / LÖST UND IN / DIE SCHOS SEI / NER MUTTER / GELEGT. / VOLLKOMENER / ABLAS.
 • 14. zastavení – Ježíšovo tělo je položeno do hrobu. Nápis na kartuši: XIV / STATION / IESUS WIRD / INS GRAB / GELEGT / VOLL / KOMENER / ABLAS.

Text: Andrea Čeplá, Kateřina Adamcová

Foto: Andrea ČepláDalší údaje

okres
Bruntál
souřadnice
49.862721,17.179184
Galerie fotografií

Ruda, křížová cesta

foto
Andrea Čeplá
dne
20. 4. 2011
Možnosti řazení

Ruda, Křížová cesta, 1. zastavení

:: Pilát odsuzuje Ježíše k smrti
dne: 20. 4. 2011
foto: Andrea Čeplá

Ruda, Křížová cesta, 12. zastavení

:: Sousoší Ukřižování
dne: 20. 4. 2011
foto: Andrea Čeplá

Ruda, Křížová cesta, 2. zastavení

:: Ježíš přijímá na svá bedra kříž
dne: 20. 4. 2011
foto: Andrea Čeplá

Ruda. Křížová cesta závěr 11. 12. a 13. zastavení

dne: 20. 4. 2011
foto: Andrea Čeplá